Rok 2002

Ważniejsze wydarzenia w roku 2002

w sobotni wieczór, podczas stażu nasz kolega
Janusz Zawistowski  zdaje egzamin na pierwszy stopień mistrzowski,
gratulujemy i dziękujemy Januszowi i uke.