Rok 2000

Ważniejsze wydarzenia w roku 2000

Serdecznie dziękujemy wszystkim sympatykom sekcji aikido za pomoc w zorganizowaniu letniego obozu szkoleniowego w Szczecinku, a także za wspieranie bieżącej działalności sekcji. Szczególne podziękowania dla: