Lata 1977 - 1989

Ważniejsze wydarzenia w roku 1977

Ważniejsze wydarzenia w roku 1978

Ważniejsze wydarzenia w roku 1979

Ważniejsze wydarzenia w roku 1981

Ważniejsze wydarzenia w roku 1982

Ważniejsze wydarzenia w roku 1983

Ważniejsze wydarzenia w roku 1984

Ważniejsze wydarzenia w roku 1985

Ważniejsze wydarzenia w roku 1986

Ważniejsze wydarzenia w roku 1987

Ważniejsze wydarzenia w roku 1988