Wycinki z historii sekcji...

WSTĘP

W kronice spisane zostały wszystkie ważniejsze wydarzenia, niemal od początku istnienia sekcji. Strona ta adresowana jest przede wszystkim do osób, które trenowały w naszym klubie, bądź też były z nim w jakiś inny sposób związane. Ze względu na to, że część kroniki została przepisana z notatek, które straciły częściowo swoją czytelność, niektóre nazwiska mogą być nieco przekręcone, za co z góry przepraszamy.

Lata 1977 - 1989 Lata 1990 - 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013